Til innhold

Enga Borettslag Oslo

Malerhuset As ble kontaktet av OBOS Prosjekt våren 2014 med henblikk på å levere pristilbud på malerbehandling av alle dører og vinduer på Enga Borettslag. Etter at Malerhuset As ble innstilt og skrev kontrakt på prosjektet, anbefalte vi styret å gå for fasadevask og ny malerbehandling av byggets cirka 4000m2 veggflater og 800 dører og vinduer når først stillas var montert på hele bygget. Styret var fornøyd med et godt innspill samt fornuftig økonomisk rådgivning og takket derfor ja til dette forslag. Selv om prosjektet ble noe mer omfattende, ferdigstilte Malerhuset As til avtalt tid. Alle dører og vinduer er malt med produkter fra Nordsjø og fasadene er malt med produkter fra STO Norge.