Til innhold

Boligsameiet Innseilingen Drøbak

Vår og sommer 2018 ble det gjennomført utvendig malerarbeid i Boligsameiet Innseilingen Drøbak og Malerhuset As var godt fornøyd med å bli tildelt dette oppdrag da vi over flere år har hatt mange slike oppdrag i Drøbak. Bygningsmassen som er berørt gjelder i hovedsak tre frittstående blokker på fire og fem etasjer, med fasader av teglstein og kledning av trepaneler. Arbeidet har bestått av i hovedtrekk to strøk beis på alle kledninger, cirka 2500m2 og malerbehandling av dører og vinduer, 600 stykker. Oppstart og ferdigstillelse i henhold til kontrakt. Sameiet var svært fornøyd med valg av Malerhuset As som leverandør og med godt håndverksmessig utført malerarbeid. Alle dører og vinduer er malt med produkter fra Nordsjø og reverk / panel er behandlet med produkter fra Jotun.