Til innhold

Åstadtunet Boligsameie Billingstad

Helt tilbake i 2007 fikk Malerhuset As i oppdrag å beise alt treverk / panel på sameiet sine fem bygninger i Billingstad. Den gang ønsket sameiet at malerbehandlingen skulle utføres med MøreRoyal treolje som normalt skal kunne stå mellom 10 og 20 år. I 2018 ble vi igjen kontaktet av styret i sameiet som var veldig fornøyde med våre arbeider i 2007 og vi fikk en ny forespørsel på malerbehandling av treverket. Etter flere befaringer med styret var vi av den oppfatning at tiden var inne for å behandle alle bygningsmasser, både veggflater, treverk / panel samt dører og vinduer og at alle arbeider burde utføres fra stillas grunnet HMS og raskere fremdrift. Dette ble akseptert av styret og oppdraget gikk igjen til Malerhuset As, noe vi syns var veldig tillitsfullt og ikke minst hyggelig da vi hadde god erfaring med sameiet fra før. Alle dører og vinduer samt treverk / panel er malt med produkter fra Nordsjø og veggflater er malt med produkter fra STO Norge.